Etno produktu līnija - Senču mantojums un spēka avots!

Latviešu rakstu zīmes ir mūsu nenovērtējams mantojums un spēka avots, kas caur daudzām paaudzēm krājies. Zīmes nav tikai estētisks rotājums, tajās ir iekodēta enerģētika, kas spēj līdzsvarot un ietekmēt mūsu dzīvi. Mūsu senči, kas dzīvoja harmonijā ar dabu, zināja zīmju spēku un apzināti izmantoja tās, sargājot sevi, saimi un mājokli. Aizsargzīmes tika liktas pie dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmā un dārzā - gan akmenī kaltas, gan kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, ieadītas zeķēs, izšūtas vai vienkārši uzzīmētas.

Ķeltu tradīciju mantojums ir skaists un noslēpumains. Ķeltu rakstiem nereti tiek piedēvētas arī maģiskas spējas. Savos rakstos, viņi izmantoja dažādus vijumus, kuru līnijai nav ne sākuma, ne gala, tie šķērso garīgo un fizisko pasauli, simbolizējot dzīves nepārtraukto ciklu. Ar šiem ornamentiem karavīri rotāja ieročus un ķermeņus, lai tie dotu spēku uzvarēt, ar tiem rotāja mājas, darba rīkus un apģērbu, lai aizsargātu no tumšajiem spēkiem. Ķeltu mezgli ir ļoti populāri ornamenti, kuri mūsdienās tiek izmantoti dažādās kultūrās.


Etno sērija ir mūsu vēlme turpināt un saglabāt šo mantojumu, organiski iekļaujot to mūsdienīgos modernos produktos.